Spotkanie dotyczące współpracy naszej szkoły z LO w Brzesku

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Dyrektora naszej szkoły z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku Panem Ryszardem Ostrowskim oraz Panią Ewą Godlewską -Jeneralską w sprawie innowacji pedagogicznej, która będzie realizowana przez ZSiP w Domosławicach i brzeskie liceum. Projekt będzie dotyczył nabycia przez naszych uczniów praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem przez brzeskie liceum klasy o profilu dziennikarskim.
W spotkaniu wzięli udział w-ce dyrektorzy ZSiP w Domosławicach, dr Jan Gładysz oraz dr Waldemar Groń.
Bardzo się cieszymy na współpracę oraz wynikające z niej korzyści dla naszych uczniów. 😄👩‍🏫💻📼📞📸
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych