Podstawowka_wydarzenia

Świetlica oraz bus szkolny od 18.01.2021r.

Świetlica

styczeń 2021

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

10:00- 15:00

10:00- 15:00-

10:00- 15:00

10:00- 15:00

10:55- 14:55-

swietlica będzie działać na dotychczasowych zasadach.

 

Bus 

Poranny kurs: 7:10

 

Powrotny kurs:                           

poniedziałek 12:00            

wtorek 11:00                     

środa 12:00                      

czwartek 11:00                  

piątek 12:00  

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia 201 do odwołania

Organizacja zajęć w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 3. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

W sprawach szczególowych ustaleń z rodzicami skontaktują się wychowacy.

 

Gratulacje!!!!

"Pracuj rzetelnie i działaj zawsze na korzyść bliźniego" kard.Stefan Wyszyński.

Rady naszego Wielkiego Prymasa posłuchały trzy uczennice naszej szkoły, które w II etapie Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim zajęły: I miejsce ex aequo Gabriela Świerczek i Aleksandra Stańczykiewicz z klasy 7 oraz 3 miejsce Kamila Wojtas z klasy 6. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że tak godnie reprezentowały naszą szkołę. 
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Naukobus

         Uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach w piątek, 4 grudnia wzięli udział w zajęciach online prowadzonych w ramach programu e-Naukobus. Warsztaty poprowadzili edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach projektu, do każdego domu naszych podopiecznych w sposób wirtualny dotarł "e-Naukobus", dzięki któremu uczniowie klas I-VI zdobyli wiedzę na temat: zjawiska ciśnienia powietrza.

         Zajęcia zostały poprowadzone w formie interaktywnego pokazu naukowego, podczas którego uczniowie poznali tajniki różnych dziedzin nauki. Edukatorzy przy pomocy eksponatów zaprezentowali dzieciom różnorodne zagadnienia naukowe i razem z nimi wykonali ciekawe eksperymenty. Wspólne warsztaty stworzyły przestrzeń zarówno do samodzielnej pracy, jak i do zadawania pytań. Była to wspaniała wycieczka do Centrum Nauki Kopernik bez wychodzenia z domu. Nasze zajęcia dotyczyły zjawiska ciśnienia powietrza. Edukatorzy wspólnie z uczniami wykonali doświadczenia używając balonów i plastikowych butelek. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach. Zajęcia z e-Naukobusem odebrali bardzo pozytywnie. Były niezwykle ciekawe i uważam, że pasuje do nich powiedzenie "Nauka przez zabawę". Myślę, że zajęcia te są uatrakcyjnieniem zajęć online prowadzonych w szkołach. Są taką odskocznią od nich, nie tylko uczą, ale i są formą zabawy. Podczas zajęć uczniowie poznali także zjawisko zgniatania butelki przez ciśnienie oraz "przysysanie" się do siebie talerzyków. Eksperymenty były bardzo interesujące, a nasi wychowankowie wykazali się dużym zaangażowaniem.

Opracowała

Anna Hatała-Toboła

Czas Adwentu w naszej szkole

“Zróbmy miejsce Jezusowi, by narodzić mógł się w nas. Nie w żłóbeczku, nie na sianie, ale w sercach naszych zamieszkaj Panie”. Uczniowie naszej szkoły wykonali wieńce adwentowe, aby ubogacić przeżywanie Adwentu w swoich Rodzinach. 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...   

Konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Uczniowie naszej szkoły zdecydowali się wziąć udział w Małopolskim Konkursie Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim pt.” (Nie) zwyczajna świętość - nasz Patron, Pasterz i Nauczyciel”. Pierwszy etap odbył się 2 grudnia. Uczestnicy wykazali się niezwykłą wiedzą. Trzy uczennice naszej szkoły: Kamila Wojtas klasa VI, Gabriela Świerczek klasa VII oraz Aleksandra Stańczykiewicz klasa VII zakwalifikowały się do etapu drugiego, który odbędzie się 10 grudnia. Natomiast uczniowie klas młodszych biorą udział w konkursie plastyczny również o Kardynale Wyszyńskim, którego wyniki poznamy wkrótce.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za wszystkich konkursowiczów !!!

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Harmonogram wirtualnej wizyty Naukobusu

Start – 08:50 (próbne połączenie przed zajęciami)

1 zajęcia - 09:00 – 09:35 -kl 2

2 zajęcia - 09:50 – 10:25 - kl 3

3 zajęcia - 10:40 – 11:15 - kl 6

Przerwa techniczna – 11:15 – 12:00

4 zajęcia - 12:00 – 12:35 - kl 1

5 zajęcia - 12:50 – 13:25 - kl 4

6 zajęcia - 13:40 – 14:15 - kl 5

Podkategorie

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych