Szlak Dróg do Niepodległości

Zadanie 1.

Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości

Dnia 19.10.18 r. uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach wzięli udział w wycieczce związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem wyprawy było zapoznanie młodzieży z ważnymi osobami oraz obiektami i punktami Tarnowa, które  zapisały się w procesie przywracania suwerenności naszemu państwu.

Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od pomnika Wincentego Witosa. Znany polski polityk i  działacz ruchu ludowego pochodził z nieodległych Wierzchosławic. Był  trzykrotnie premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1895 działał w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908–1914 pełnił funkcję posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1909 do 1931 był wójtem Wierzchosławic. 

Kolejnym punktem naszej wyprawy było miejsce, gdzie funkcjonowała Synagoga Nowa zwana Jubileuszową. Budowano ją niemal sześćdziesiąt lat od 1848 do 1908 roku, oddana została w dniu 18 sierpnia 1908 roku w dniu urodzin Franciszka Józefa. W chwili obecnej o jej istnieniu przypomina tablica pamiątkowa.

Szlak naszej wycieczki zaprowadził nas do budynków PWSZ. Początkowo w gmachu tym mieścił się główny szpital wojskowy miasta, w 2. poł. XIX w. budynek został przeznaczony na koszary. Jest to największy tego typu obiekt w Tarnowie. W budynku tym rezydowało też dowództwo garnizonu austro-węgierskiego. Armia austro-węgierska dysponowała wieloma budynkami i rozległymi terenami, m.in. przeznaczonymi na stajnie, ujeżdżalnię i inne obiekty przeznaczone dla koni ułanów. W Tarnowie funkcjonowała także  szkoła kawalerzystów. Ułani rozlokowani byli w koszarach przy ul. Bandrowskiego (jeden szwadron) i w barakach przy ul. Nowodąbrowskiej (dwa szwadrony). Przy ulicy Stajennej znajdowała się kryta ujeżdżalnia. Umiejętności strzeleckie rozwijane były w pobliskim Parku Strzeleckim. Przy bramie od strony ulicy Słowackiego (wówczas Kurkowej) wzniesiono neogotycki pałacyk, siedzibę Towarzystwa Strzeleckiego. W 1927 roku na środku parkowego stawu rozpoczęto budowę Mauzoleum generała Józefa Bema według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Uroczysty pogrzeb generała, którego prochy sprowadzono z Aleppo, odbył się 30 czerwca 1929 r. 

W budynku obecnego  Pałacu Młodzieży od 1855 roku funkcjonował austriacki szpital wojskowy. Był to drugi szpital wojskowy funkcjonujący w tamtych czasach  na terenie Tarnowa. Nie wszyscy wiedzą, że w Teatrze im. Ludwika Solskiego w czasie zaborów mieściła się  siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1892 r. Rada Miejska w Tarnowie podarowała towarzystwu parcelę budowlaną. Wśród architektów powstającego blisko 10-lat gmachu byli: Szczęsny Zaręba, Stanisław Rotter, Janusz Rypuszyński, Adolf Stapf, Walenty Adamski. 7 grudnia 1895 r. oddano do użytku budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie. W sali oprócz ćwiczeń gimnastycznych odbywały się wykłady, odczyty a od 1903 r. zaczęto w niej wystawiać sztuki teatralne. Podczas I wojny światowej budynek tarnowskiego „Sokoła” używany był przez stacjonujące w Tarnowie wojska jako m.in. koszary dla żołnierzy i cerkiew prawosławna. Budynek ten służył tarnowskim sokołom do 1939. W latach 1958 - 1960 dawna sokolnia została przebudowana. Stała się siedzibą Miejskiego Domu Kultury, a później Teatru im. L. Solskiego.               

Obok budynku I Liceum im. Kazimierza Brodzińskiego znajduje się Pomnik- Grób Nieznanego Żołnierza. Do budowy wykorzystano głazy z cokołu byłego pomnika armii austriackiej, który został zburzony już w X 1919 r. Z  postumentu wyrasta żeliwna kula - symbolizującą lampkę oliwną z dekoracyjnymi płomieniami. 9 VIII 1931 r. w czasie X Ogólnopolskiego Zjazdu Legionistów Polskich w żeliwnej kuli umieszczono 3 metalowe pojemniki zawierające ziemię z cmentarzy legionistów. Dla Tarnowa pierwszym dniem wolności był dzień 31 października 1918 r. Wojska austriackie zdecydowały się na opuszczenie miasta, a władzę wojskową w mieście przejął płk. Amirowicz.                                                     

Jesienne spotkanie z Tarnowem zaowocowało poszerzeniem wiedzy i rozbudzeniem ciekawości historycznej uczniów.         

                          

mt_gallery

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych