Drogi niepodległej

 

Droga do wolności mojej miejscowości – przygotowanie wystawy

 

W związku ze stuleciem niepodległości przygotowaliśmy w listopadzie dwie wystawy ukazujące drogi do niepodległości naszego regionu.Pierwsza z wystaw zaprezentowana została w szkole. Została rozstawiona na parterze na korytarzu przy wejściu. Dzięki takiej lokalizacji mogli się z nią zapoznać nie tylko uczniowie, ale także rodzice. Przedstawiała trzy obszary tematyczne: walkę, naukę i życie codzienne. Na planszach i w gablotach zamieściliśmy m.in. informacje o walkach toczonych na naszym terenie w czasie I wojny światowej, szczególnie bitwie stoczonej w Czarnym Lesie w Charzewicach, pamiątki i wiadomości o legionistach pochodzących z naszego regionu: Andrzeju Kunachowiczu, Ignacym Smagowiczu. Zaprezentowaliśmy dawne świadectwa szkolne naszych przodków, fotografie zdobyte od naszych dziadków przedstawiające ich domy, śluby, dożynki, fotografie wyposażenia dawnej szkoły oraz informacje,  jak po działaniach wojennych przystąpiono od razu do organizowania nauki  szkolnej w wolnej Polsce. Druga wystawa została przez nas przygotowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie na Święto Niepodległości i można ja było oglądać do końca listopada. Zatytułowaliśmy ją: „To i ja maszeruję na wojnę, a jak zginę, to dla poświęcenia Ojczyzny Matki”. Na ekspozycji można było zobaczyć między innymi odznaczenia niepodległościowe np.:  Krzyż Niepodległości, Odznakę I Brygady Legionów Polskich „Za wierną służbę” czy Odznakę II Brygady Legionów, pocztówki legionowe, fotografie, książeczki wojskowe, legitymacje Związku Legionistów Polskich. 

 

 

 

Szlak Dróg do Niepodległości

Zadanie 1.

Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości

Dnia 19.10.18 r. uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach wzięli udział w wycieczce związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem wyprawy było zapoznanie młodzieży z ważnymi osobami oraz obiektami i punktami Tarnowa, które  zapisały się w procesie przywracania suwerenności naszemu państwu.

Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od pomnika Wincentego Witosa. Znany polski polityk i  działacz ruchu ludowego pochodził z nieodległych Wierzchosławic. Był  trzykrotnie premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1895 działał w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908–1914 pełnił funkcję posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1909 do 1931 był wójtem Wierzchosławic. 

Kolejnym punktem naszej wyprawy było miejsce, gdzie funkcjonowała Synagoga Nowa zwana Jubileuszową. Budowano ją niemal sześćdziesiąt lat od 1848 do 1908 roku, oddana została w dniu 18 sierpnia 1908 roku w dniu urodzin Franciszka Józefa. W chwili obecnej o jej istnieniu przypomina tablica pamiątkowa.

Szlak naszej wycieczki zaprowadził nas do budynków PWSZ. Początkowo w gmachu tym mieścił się główny szpital wojskowy miasta, w 2. poł. XIX w. budynek został przeznaczony na koszary. Jest to największy tego typu obiekt w Tarnowie. W budynku tym rezydowało też dowództwo garnizonu austro-węgierskiego. Armia austro-węgierska dysponowała wieloma budynkami i rozległymi terenami, m.in. przeznaczonymi na stajnie, ujeżdżalnię i inne obiekty przeznaczone dla koni ułanów. W Tarnowie funkcjonowała także  szkoła kawalerzystów. Ułani rozlokowani byli w koszarach przy ul. Bandrowskiego (jeden szwadron) i w barakach przy ul. Nowodąbrowskiej (dwa szwadrony). Przy ulicy Stajennej znajdowała się kryta ujeżdżalnia. Umiejętności strzeleckie rozwijane były w pobliskim Parku Strzeleckim. Przy bramie od strony ulicy Słowackiego (wówczas Kurkowej) wzniesiono neogotycki pałacyk, siedzibę Towarzystwa Strzeleckiego. W 1927 roku na środku parkowego stawu rozpoczęto budowę Mauzoleum generała Józefa Bema według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Uroczysty pogrzeb generała, którego prochy sprowadzono z Aleppo, odbył się 30 czerwca 1929 r. 

W budynku obecnego  Pałacu Młodzieży od 1855 roku funkcjonował austriacki szpital wojskowy. Był to drugi szpital wojskowy funkcjonujący w tamtych czasach  na terenie Tarnowa. Nie wszyscy wiedzą, że w Teatrze im. Ludwika Solskiego w czasie zaborów mieściła się  siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1892 r. Rada Miejska w Tarnowie podarowała towarzystwu parcelę budowlaną. Wśród architektów powstającego blisko 10-lat gmachu byli: Szczęsny Zaręba, Stanisław Rotter, Janusz Rypuszyński, Adolf Stapf, Walenty Adamski. 7 grudnia 1895 r. oddano do użytku budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie. W sali oprócz ćwiczeń gimnastycznych odbywały się wykłady, odczyty a od 1903 r. zaczęto w niej wystawiać sztuki teatralne. Podczas I wojny światowej budynek tarnowskiego „Sokoła” używany był przez stacjonujące w Tarnowie wojska jako m.in. koszary dla żołnierzy i cerkiew prawosławna. Budynek ten służył tarnowskim sokołom do 1939. W latach 1958 - 1960 dawna sokolnia została przebudowana. Stała się siedzibą Miejskiego Domu Kultury, a później Teatru im. L. Solskiego.               

Obok budynku I Liceum im. Kazimierza Brodzińskiego znajduje się Pomnik- Grób Nieznanego Żołnierza. Do budowy wykorzystano głazy z cokołu byłego pomnika armii austriackiej, który został zburzony już w X 1919 r. Z  postumentu wyrasta żeliwna kula - symbolizującą lampkę oliwną z dekoracyjnymi płomieniami. 9 VIII 1931 r. w czasie X Ogólnopolskiego Zjazdu Legionistów Polskich w żeliwnej kuli umieszczono 3 metalowe pojemniki zawierające ziemię z cmentarzy legionistów. Dla Tarnowa pierwszym dniem wolności był dzień 31 października 1918 r. Wojska austriackie zdecydowały się na opuszczenie miasta, a władzę wojskową w mieście przejął płk. Amirowicz.                                                     

Jesienne spotkanie z Tarnowem zaowocowało poszerzeniem wiedzy i rozbudzeniem ciekawości historycznej uczniów.         

                          

mt_gallery

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych