Zastępca Prezydenta Tarnowa mgr Dorota Krakowska

    Pani Dorota Krakowska pochodzi z Faliszewic. Do Szkoły Podstawowej w Domosławicach uczęszczała na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Koniec szkoły podstawowej, to okres stanu wojennego. Dyrektorem szkoły był wtedy p. Lis. Wychowawcą jej klasy był p. Stefan Piechnik. Z grona pedagogów pamięta: p. Rafała Jakubowskiego, p. Krystynę Łojek, p. Grażynę Tokarczyk (Wojnicka), obecnego dyrektora Szkoły Podstawowej p. Kazimierza Wojnickiego. Religii uczył ks. Michał Kapturkiewicz. Jej klasa liczyła 26 osób. Zajęcia odbywały się w dawnym budynku szkoły, a obecnie Domu Pracy Twórczej. Z dużym sentymentem wspomina okres szkolny, wspólne wycieczki do Krynicy, Łańcuta, Zakopanego. Co roku w okresie zimowym, na placu szkolnym organizowano dla młodzieży szkolnej lodowisko. Miała liczne grono przyjaciół, z niektórymi utrzymuje kontakt do dnia dzisiejszego. Kontynuując swoją edukację, nigdy nie miała kompleksów dziecka ze wsi. Większość rówieśników kończyła szkoły zawodowe, ewentualnie technika. Tylko nieliczni decydowali się na podjęcie nauki w liceum. Młodzież tamtego okresu rzadziej podejmowała studia, niż współcześnie.

   Po szkole podstawowej rozpoczęła naukę w Technikum Obuwniczym w Nowym Targu. Po szkole średniej przez bardzo krótki okres czasu pracowała w GS w Czchowie, a później wyjechała uczyć zawodu w Zespole Przetwórstwa i Skóry Chełmek, filia w Krakowie. Po dwóch latach podjęła decyzję, że rozpocznie studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a następnie na Akademii Świętokrzyskiej. Równocześnie pracowała w MOPS w Rudzie Śląskiej. W międzyczasie ukończyła specjalizację z zakresu pracy socjalnej, a później zarządzanie w organizacji pomocy społecznej.

     Pani wiceprezydent zajmuje się na terenie Tarnowa polityką społeczną: pomocą społeczną, ochroną zdrowia, mieszkalnictwem, organizacjami pozarządowymi. Dziedzina ta towarzyszy jej już od trzydziestu dwóch lat. Prowadzi działania zmierzające do objęcia pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych, chorych, starszych. Jej polityka ukierunkowana jest na poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży tarnowskiej, dlatego pod jej kierownictwem przekształcono świetlice środowiskowe w specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, tarnowskie domy dziecka zostały przekształcone w „mieszkanka rodzinkowe”. Na terenie Tarnowa powstały ośrodki wsparcia dziennego dla osób otępiennych, zaburzonych psychicznie. Utworzono mieszkania chronione wspomagane dla osób niepełnosprawnych. Innowacyjnym działaniem było utworzenie w ramach Programu rewitalizacji Zakładu Aktywności Zawodowe „Słoneczne Wzgórze” (pensjonat), gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne, które przeszły odpowiednie szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej, zdobyły kwalifikacje i spore umiejętności, a teraz wykonują pracę w części hotelowej, kuchni, restauracji czy recepcji oraz organizują różne konferencje i sympozja. Słoneczne Wzgórze stało się europejską wymianą doświadczeń. Tylko w tym roku gościli przedstawiciele z 8 krajów. Stworzono „Bezpieczną Przystań” ośrodek wytchnieniowy dla rodzin osób zależnych, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i bransoletkę życia. Prowadzone są starania o utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób dorosłych z autyzmem Został zmodernizowany Szpital. Mościckie Centrum Medyczne jak i Zespół Przychodni Specjalistycznych dzięki podjętym działaniom zyskało nowoczesną jakość. Pani wiceprezydent jest organizatorem Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych oraz twórcą i inicjatorem wielu projektów na rzecz organizowania społeczności lokalnej.

     Zwracając się do młodzieży naszej szkoły, pani wiceprezydent chciałaby zwrócić jej uwagę na wartość literatury. Nie neguje zalet współczesnych technologii, ale chciałaby przywrócenia odpowiedniej wartości i znaczenia książkom, którym poświęca każdą wolną chwilę.

 

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych