Dla rodziców_przedszkole

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY.

Na podstawie książkiAdele Faber i Elaine Mazlish


Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?

Czytaj więcej...

Dojrzałość szkolna dziecka

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.domoslawice.edu.pl/files/images/doj.jpg
There was a problem loading image http://www.domoslawice.edu.pl/files/images/doj.jpg

Dojrzałość szkolna dziecka
rozpoczynającego naukę    

                                                                                              Czytaj więcej...

            Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w klasie I (W. Okoń, 1987r.).
Dziecko dojrzałe do rozpoczęcia nauki jest zainteresowane uczeniem się i byciem uczonym, kontynuuje zainteresowanie pomimo napotykanych trudności i niepowodzeń, osiąga choćby minimalne postępy w uczeniu się.

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Domosławicach

na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i art. 204 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Zarządzenia Nr 22/2017 Burmistrza Czchowa z dn.8 marca 2017r.roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów. Wprowadza się Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach.

Czytaj więcej...

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1