Programy realizowane w naszej szkole

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w wielu projektach o zasięgu krajowym i regionalnym.

W ramach programu „Mleko w szkole” dzieci spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu. Dzieciom uczestniczącym w programie „Owoce w szkole” udostępnia się kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Programy są realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Głównym celem programów jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw i produktów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Nasza szkoła uczestniczy także w programach żywieniowych organizowanych przez Bank Żywności oraz PAH-Pajacyk. Organizacje te finansują posiłki dla dzieci, które z różnych przyczyn  nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują.

Z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego realizowany jest projekt „Już pływam”. Ma na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

O zdrowie naszych dzieci dbamy także poprzez realizację programu profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”. Program przeznaczony jest dla dzieci  w I– III klasach szkół podstawowych.Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. Jego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, a do celów szczegółowych zaliczyć należy zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoni.

Beata Migas 

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1