Cudze chwalicie swego nie znacie

OPIS PROJEKTU

TEMAT PROJEKTU: „Cudze chwalicie, swego nie znacie...", czyli, co wiemy o zamku melsztyńskim i dlaczego warto go zareklamować?

CZAS: od 14.02.2011r. do 15.06.2011 r.

UZASADNIENIE WYBORU TEMATU:

Zespół jest zainteresowany wybranym tematem, ponieważ nasz region ma bogatą historię i ciekawe zabytki kultury materialnej. Jednym z nich jest zamek melsztyński. Niestety w ostatnim okresie lokalna społeczność zbyt mało uwagi poświęca „swojej małej ojczyźnie'. Chcąc zareklamować nasze okolice, zespół chce pogłębić wiedzę na temat zamku melsztyńskiego, a zdobyte informacje przedstawić na forum szkoły.

CELE:

• dokonać analizy literatury poświęconej historii zamku melsztyńskiego

• przygotować opracowanie historyczne badanego obiektu

• opracować plan wycieczki po ruinach zamku, przeprowadzić rekonesans

• sporządzić dokumentację fotograficzną zamku jego otoczenia, opracować fotoreportaż

• wykonać prezentację multimedialną i umieścić ją na stornie internetowej szkoły

• przygotować wystawę (fotoreportaż, opracowanie historyczne, makieta przestrzenna zamku)-prezentacja na forum szkoły

OCENA: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 15.06.2011 r.

Na ocenę/zaliczenie będą miały wpływ:

• wywiązywanie się uczniów z podjętych zadań,

• współpraca w zespole,

• inicjatywa i oryginalność,

• różnorodność wykorzystanych źródeł informacji,

• sposób prezentacji wykonanego projektu,

• zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami

 

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1