Szkoły Niepodległej

Zdobyliśmy miano „Szkoły Niepodległej”

    8 lutego 2019 roku Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach otrzymał tytuł „Szkoły Niepodległej”. Znaleźliśmy się wśród 10 najlepszych szkół z całej Polski. Tego dnia pięcioosobowa reprezentacja uczniów naszej placówki pod opieką pani Doroty Smagowicz uczestniczyła w uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu RP. „Szkoła Niepodległej” – to konkurs dla szkół zorganizowany przez ZHR pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powstała specjalna platforma oraz aplikacja, dzięki której szkoły mogły rejestrować się w konkursie i wykonywać dedykowane zadania w ramach pięciu ścieżek edukacyjnych. Spośród 400 szkół  zgłoszonych do konkursu, certyfikaty „Szkoły Niepodległej” przyznano 214 placówkom. Wśród nich wyłoniono 10 zwycięzców (w tym także naszą szkołę), czyli tych, którzy najlepiej wykonali zadania pod względem kreatywności, zaangażowania uczniów oraz lokalnej społeczności.

    Program uroczystości był bardzo bogaty. Pierwsza część obejmowała konferencję naukową „Drogi do Niepodległości” z udziałem m.in. Marszałków Sejmu i Senatu oraz Premiera RP, wspólne zdjęcie uczestników Konferencji i Gali Szkoły Niepodległej oraz zwiedzanie Sejmu i wystawy „Niepodległa”. W drugiej części odbyło się rozdanie nagród, certyfikatów i dyplomów oraz koncert pieśni. Nagrody wręczali: przewodniczący ZHR prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik oraz senator RP Jan Żaryn.

            Zdobycie zaszczytnego tytułu to nasz wspólny sukces: uczniów, nauczycieli, dyrekcji i przyjaciół szkoły.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1