Mała Duża akcja pomocy

Wczoraj (tj. 13.12.2018 r.) pani Aleksandra Kapusta z naszymi uczennicami dostarczyły zebrane upominki po zorganizowanej w naszej szkole akcji na rzecz  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie. Dostaliśmy piękne podziękowania od prowadzących placówkę, wychowawców oraz ich podopiecznych w tym miejscu my pragniemy serdecznie podziękować wszystkim którzy mieli swój udział w zbiórce i pomocy przy dostarczeniu tychże prezentów dzieciom i młodzieży ośrodka.

gallery1 gallery1 gallery1

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1