KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs bożonarodzeniowy na dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe 

Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem
- samodzielność wykonania
- ciekawy pomysł
- staranność wykonania
- ogólne wrażenie

 

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Domosławicach. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach: klasy 1 – 3 oraz 4 – 8.
2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie lub pod kierunkiem rodzica czy opiekuna.
4. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię, nazwisko i klasa autora.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Kryteria oceny: samodzielność wykonania, trafność doboru tematu prac, oryginalność, walory artystyczne, jakość i stopień trudności wykonania.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane
8. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
10. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie jej reprodukcji pracy na stronie internetowej Organizatora i na profilu FB oraz prezentację pracy na wystawie.
11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom – zostaną wykorzystanie do udekorowania Hospicjum w Czchowie.
12. Prace należy składać u opiekuna SU, pani Anny Jurgały, do 6 grudnia 2019 roku do godz. 8:00.
12. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje w całości jego regulamin.

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1