Ks. prałat Jan Nowakowski

          Ks. Jan Nowakowski urodził się 19 stycznia 1948 roku w Charzewicach. Miał sześcioro rodzeństwa, spośród którego on był najstarszy. Czasy swojego dzieciństwa wspomina z wielkim rozczuleniem. Szczególnie ciepło mówi o swoim ojcu, który był ciekawy świata i ludzi. Zawsze lgnęli do niego ludzie potrzebujący wsparcia i pomocy. Być może dlatego najstarszy syn, stał się równie otwarty na innych bliźnich. Zapoznawał syna z historią swojej „małej ojczyzny”. Wspominał o Jacku Malczewskim, który był częstym gościem w Charzewicach, jego wędrówkach do Czarnego Lasu i proboszcza w Gwoźdźcu ks. Bryji, z którym malarz się przyjaźnił.

           Ks. Jan pierwszą klasę szkoły podstawowej rozpoczął w Domoslawicach w 1955 roku. Kolejne klasy tj. II i III kontynuował w nowo powstałej szkole w Charzewicach. Jej twórcą był dyrektor Marian Mazgaj. Wraz z nim w szkole uczyła także jego żona pani Maria Mazgaj. Z Charzewicami wiążą się niesamowite wspomnienia pierwszych doświadczeń teatralnych, które będą towarzyszyć księdzu także w życiu dorosłym i staną się jego wielką pasją.

Kolejne lata nauki mały Jaś spędził w Domosławicach. Jego wychowawczynią i nauczycielką języka polskiego była pani Nowak pochodząca z Zakliczyna. Matematyki i fizyki uczyła go pani Maria Piech ze Złotej. Jako uczeń często był angażowany do przedstawień szkolnych, obsadzany w głównych rolach. Szkoła mieściła się w obecnym Domu Pracy Twórczej. Nie było jeszcze wykonanego całego górnego piętra na budynku. Od strony podwórza mieściło się mieszkanie służbowe dyrektora Łąckiego. Religii w szkole uczyli kolejno ks. Kazimierz Cebula, ks. Stanisław Kukla i ks. Tadeusz Kukla. Do Pierwszej Komunii Św. przystąpił już w klasie pierwszej. 0 Religia w pierwszej klasie odbywała się jeszcze w szkole. Później decyzją władz komunistycznych została z placówki usunięta. Jako dziecko pamięta, ogromny sprzeciw rodziców, lokalnego środowiska, które nie chciało się zgodzić na usuwanie ze szkoły krzyży. Rodzice zwłaszcza z Biskupic Melsztyńskich, organizowali całodobowe dyżury w szkole, które miały zadbać o bezpieczeństwo symboli religijnych. Przypłacili to represjami ze strony milicji obywatelskiej z Czchowa. Na terenie parafii zorganizowano dwa punkty katechetyczne: w Charzewicach u państwa Karczmarczyków oraz w Domosławicach w dawnym dworze.

           Klasa ks. Nowakowskiego była bardzo zintegrowana ze sobą. Szczególnie mocno łączyło ich wspólne działanie w zespole teatralnym. Uczniowie mieli okazję wyjeżdżać ze swoimi przedstawieniami poza własne okolice. Bakcyla teatralnego, jakiego przyswoił w szkole podstawowej, przeniósł później do szkoły średniej i rozwinął w życiu dorosłym. Po ukończeniu szkoły podstawowej ks. Nowakowski rozpoczął naukę w Małym Seminarium w Gliwicach. Były to trudne czasy dla młodzieży katolickiej. Po pierwszym roku nauki, szkoła ks. Jana została rozwiązana, a on sam nie wiedział jak dalej potoczą się jego losy. Opatrzność i pomoc starszego kolegi Bolesława Jewulskiego sprawiły, że znalazł swoje miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Trafił do elitarnej klasy. Przez jakiś czas przezywał pewnien kompleks niższości spowodowany stygmatyzacją poprzedniej katolickiej szkoły oraz wysokim poziomem intelektualnym klasy, aż do momentu, gdy okazało się, że ma duży potencjał matematyczny, a jego koledzy chętnie korzystają z jego pomocy. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Pierwszą parafią ks. Nowakowskiego było Krościenko nad Dunajcem. Po dwóch latach trafił do Bochni, która jest jego domem do dnia dzisiejszego. Na początku pełnił funkcję kapelana szpitala. W 1981 roku podjęto decyzję, że na terenie Bochni powstanie nowy kościół. Ks. Nowakowski jeszcze jako wikariusz założył w Bochni amatorski teatr, który działał przez 10 lat, były w jego repertuarze takie między innymi ambitne dzieła, cieszące się wielkim powodzeniem, jak: "Żywot św. Genonefy", "Gość Oczekiwany", "Syn Ziemi", "Dzień Gniewu". Kościół powstał w 1984 roku, a ks. Nowakowski został jego proboszczem. Przez 34 lata tworzył i rozwijał parafię św. Pawła Apostoła.

Jeszcze w okresie seminarium ks. Jan działał w teatrze „Wielokropek”. Później jako kapelan założył w Bochni zespół teatralny „Żywe słowo”, który skupiał młodzież, uczniów oraz osoby dorosłe. W repertuarze znalazły się sztuki: „Syn Ziemi”, „Dzień Gniewu”. Ta ostatnia została wystawiona ponad czterdzieści razy w różnych częściach Polski.

Ks. Nowakowski podkreśla, że istotne dla naszej „Małej Ojczyzny” jest poczucie naszej tożsamości, przywiązanie do wartości, kultywowanie naszej tradycji i obyczajów. To pozwala na budowanie mocnych więzi wśród społeczeństwa i najbliższego środowiska.

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1