Program zajęć sportowych w ramach projektu

W zdrowym ciele, zdrowy duch” - - aktywność fizyczna młodego pokolenia elementem kształtowania zdrowego stylu życia i postawy promującej wzorzec trzeźwości”

Organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Entuzjaści Uśmiechu” w Domosławicach

 

 

Konkurencje sportowe

I.

1) Bieg z pałeczką sztafetową na dystansie 15m z nawrotem za pachołkiem dla całej drużyny.

2) Toczenie piłki siatkowej slalomem pomiędzy pachołkami na dystansie 15 m. Pachołki ustawione co 3m. Po obiegnięciu ostatniego pachołka dziecko podnosi piłkę i jak najszybciej biegnie do swojej drużyny.

3) Rzut woreczkiem do koła hula-hop oddalonego od dziecka o 4 metry. Każdy uczestnik
z drużyny wykonuje po 3 rzuty. Liczy się ilość celnych rzutów do hula-hop (zaliczamy styczność woreczka z kołem hula-hop).

4) Skok z miejsca z odbiciem obunóż dla całej drużyny. Kolejny z zawodników skacze z miejsca, do którego doskoczył jego poprzednik. Liczy się suma odległości wszystkich skoków.

5) Tor przeszkód - dziecko zaczyna bieg, po czym pokonuje pierwszą przeszkodę ustawioną
na 4 metrze, tj. przejście pod płotkiem lekkoatletycznym dowolnym sposobem, następnie dobiega do szarfy na 8 metrze, którą musi przełożyć przez siebie dowolnym sposobem dolnym bądź górnym, następnie dobiega i omija pachołek na końcu trasy ustawiony na 20 metrze.
Po nawrocie jak najszybciej, nie pokonując już żadnych przeszkód, wraca do swojej drużyny.

II.

1) Slalom - Dziecko biegnie slalomem z pałeczką między ustawionymi pachołkami na dystansie 20 m
(4 pachołki ustawione co 4 metry), następnie wraca do drużyny najkrótszą drogą i przekazuje pałeczkę kolejnemu zawodnikowi.

2) Toczenie piłki lekarskiej 1 kg na dystansie 15m z nawrotem za pachołkiem ustawionym
na końcu trasy.

3) Rzut woreczkiem do koła hula-hop oddalonego od dziecka o 4 metry. Każdy uczestnik
z drużyny wykonuje po 3 rzuty. Liczy się ilość celnych rzutów do hula-hop (zaliczamy styczność woreczka z kołem hula-hop).

4) Skok z miejsca z odbiciem obunóż dla całej drużyny. Kolejny z zawodników skacze z miejsca do którego doskoczył jego poprzednik. Liczy się suma odległości wszystkich skoków.

5) Tor przeszkód – dziecko zaczyna bieg, po czym pokonuje pierwszą przeszkodę ustawioną
na 4 metrze, tj. przejście pod płotkiem lekkoatletycznym dowolnym sposobem, następnie dobiega do szarfy na 8 metrze, którą musi przełożyć przez siebie dowolnym sposobem dolnym bądź górnym, następnie dobiega do koła hula-hop ułożonego na 14 metrze i wyjmuje z niego woreczek, omija z nim pachołek na końcu trasy ustawiony na 20 metrze. Po nawrocie dobiega ponownie do koła hula- hop, do którego wkłada woreczek i jak najszybciej, nie pokonując już żadnych przeszkód, wraca do swojej drużyny. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy konkurencję.

III.            Turniej „ Mini golfa” i „ Piłki nożnej”

UWAGA:

  • Warto dla usprawnienia zawodów, aby pierwsze dziecko posiadało koszulkę narzutkę „znacznik”. Ułatwi to przegląd sytuacji, na którym dziecku kończy się konkurencja
  • Dla utrzymania porządku proponuje się, aby dzieci siedziały przed linią startu w rzędach w siadzie skrzyżnym.

Punktacja

Konkurencja 1-sza

Mierzony jest łączny czas całej drużyny.

Miejsca wg pomiaru czasu:                                  

I - miejsce                                    -  10 pkt

II - miejsce                                    -  8 pkt

III - miejsce                                   -  6 pkt

IV - miejsce                                   -  4 pkt

Pozostałe miejsca po                     -  2 pkt

 Konkurencja 2-ga

Mierzony jest łączny czas całej drużyny

Miejsca wg pomiaru czasu:                                 

I - miejsce                                - 10 pkt

II –miejsce                               - 8 pkt

III-miejsce                               - 6 pkt

IV-miejsce                               - 4 pkt

Pozostałe miejsca po               - 2 pkt

 Konkurencja 3-cia

Za każdy celny rzut 1 pkt. Dziecko wykonuje 3 rzuty. Liczy się ilość celnych rzutów do koła
(zaliczamy styczność woreczka z kołem hula-hop). Sumuje się punkty wszystkich zawodników.

 Konkurencja 4-ta

Łączny pomiar długości skoków dla całej drużyny

I - miejsce                               - 10 pkt

II –miejsce                               - 8 pkt

III-miejsce                               - 6 pkt

IV-miejsce                               - 4 pkt

Pozostałe miejsca po               - 2 pkt

Konkurencja 5-ta

Mierzony jest łączny czas całej drużyny

Miejsca wg pomiaru czasu:                                  

I - miejsce        -10 pkt                                              

II –miejsce      - 8 pkt                                            

III-miejsce      - 6 pkt                                             

IV -miejsce      - 4 pkt                                             

pozostałe miejsca po 2 pkt                                        

 Harmonogram rozgrywek sportowych z podziałem  na grupy:

18.11.2020.

Rozpoczęcie zajęć sportowych godz. 13.00

  • 00 – 13.30 grupa ¾ - latki opiekun Joanna Hnatów/ instruktor
  • 40 – 14.10 grupa 6 – latki opiekun Maria Rosiek/ instruktor
  • 20 – 14.50 grupa 5 - latki opiekun Anna Cabala / instruktor
  • 00 – 16.00 klasa III – opiekun Marzena Haberka/ instruktor
  • 00 – 17.00 klasa I – opiekun Anna Wojnicka / instruktor
  • 00 – 18.00 klasa II – opiekun Joanna Święch

Na zajęciach sportowych obowiązuje obuwie i strój sportowy.

Ze względów bezpieczeństwa i obowiązujące procedury epidemiczne grupa nie może liczyć więcej niż 12 uczestników plus instruktor. W sytuacji większej liczby uczestników grupy tworzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda grupa i klasa przebiera się we własnej Sali lekcyjnej pod opieka opiekuna. Przed wejściem na halę gimnastyczna i po jej opuszczeniu wszyscy uczestnicy projektu proszeni są o dezynfekcję rąk.

( dzieci z przedszkola myją ręce w swoich salach).

Po zakończonych konkurencjach sportowych następuje podsumowanie i wręczenie dyplomów. Dzieci udają się do swojej sali wraz z opiekunem ( przebierają się i są przekazywane rodzicom/ prawnym opiekunom).

Organanizatorzy

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych