Informacja z MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

W związku z powyższym, w załączeniu przesyłam Państwu zmiany wprowadzone w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie.

Polecam również Aktualności oraz baner na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, w których znajdują się m.in. odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań.

Z wyrazami szacunku, 

Marzenna Habib
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych