Zmiana organizacji nauki w ZSiP w Domosławicach

Szanowni Państwo,

 

w związku z dzisiejszą ( 31 sierpnia 2020 r, godzina 10.30) zmianą decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach, informuję, co następuje:

  1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Organu Prowadzącego, to jest Gminy Czchów, wszystkie jednostki Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach ( Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Muzyczna I st.)

rozpoczynają

zajęcia stacjonarne od dnia 1 września, to jest we wtorek, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców. W pierwszym dniu nauki nastąpią spotkania

z wychowawcami, podczas których przekażemy informację o obowiązujących w szkole procedurach zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

  1. Ulega anulowaniu dotychczasowe rozporządzenie w sprawie nauczania hybrydowego

w pierwszych dwóch tygodniach nauki.

 

Jednocześnie informuję iż, wszelkie rozwiązania dotyczące nauki w nowym roku szkolnym, przekazane Państwu wcześniej, odbywały się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, za zgodą Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku oraz Burmistrza Czchowa i wynikały z chęci jak najlepszego zabezpieczenia powrotu uczniów do szkoły.

Obecna sytuacja wynika jedynie z dzisiejszej decyzji PPIS w Brzesku i jest niezgodna z oceną sytuacji epidemicznej przez Dyrektora Szkoły oraz decyzjami Burmistrza Czchowa.

 

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Wojnicki

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1