Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 
Szanowni Rodzice oraz Uczniowie
z uwagi na obecną sytuację epidemiczną organizacja pracy ZSiP w Domosławicach będzie przebiegać w następujący sposób:
 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole:
przedszkole oraz klasa "0" rozpoczyna naukę od 01.09
klasy I-III rozpoczynają naukę w szkole od 01.09 
uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej od 01.09 mają naukę zdalną, a do szkoły wracają w trzecim tygodniu nauki (w zależności od sytuacji epidemicznej)
 
Szkoła Muzyczna:
uczniowie klas I C6 oraz I C4 rozpoczynają naukę 01.09
uczniowie pozostałych klas pracują zdalnie, a do szkoły wracają w trzecim tygodniu nauki (w zależności od sytuacji epidemicznej)
 
Nie będzie tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego, zastąpią go spotkania z wychowacami według powyższego podziału (dzieci rozpczynające naukę tradycyjnie będzą miec spotkanie w szkole, natomiast uczniowie pracujący zdalnie będą mieć spotkania on-line)
 
Taka koncepcja nauki hybrydowej ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły i została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Brzesku.
 
Do komunikatu załączamy procedury organizacji pracy w ZSiP w Domosławicach (procedury mogą ulec nieznacznej zmianie po zaopiniowaniu przez Sanepid w Brzesku)
 
Z poważaniem
Kazimierz Wojnicki
Dyrektor ZSiP w Domosławicach
 

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1