Informacja dla rodziców kandydatów do I klasy

Przypominamy, iż rodzice kandydatów do klasy I na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Domosławicach zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Domosławicach do dnia 11.04.2019 r. (druki znajdują się w sekretariacie szkoły).

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1