Uwaga

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi zwiększającego się zainteresowania dzieci i młodzieży grą „Momo Challenge”, która stanowi dla nich poważne zagrożenie, zwracam się z apelem, aby we współpracy z psychologami i pedagogami szkolnymi zwrócić uwagę rodziców i nauczycieli na ten problem. Proszę również o nieustanną czujność nad aktywnością dzieci i młodzieży w sieci.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Nasze dane

 Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

32-860 Czchów

Domosławice 24

telefon: 14 663 54 20, 884 987 316

fax: 14 663 54 24

e-mail: zsdomoslawice@domoslawice.pl

bip1